Zonet legden al onze mandatarissen de eed af. Met deze nieuwe ploeg gaan wij 6 jaar voor een veilige thuis in een welvarend Edegem!

Op 7 januari 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers


Op maandag 7 januari 2019 worden de nieuwe gemeenteraad en OCMW-raad geïnstalleerd.


Burgemeester Koen Metsu legde de eed af in de handen van de gouverneur op vrijdag 21 december. 
Philippe Muyters, voorzitter van de gemeenteraad, de uittredende schepenen Koen Michiels, Birre Timmermans en Ine Bosschaerts en de nieuwe schepenen Sofie De Leeuw en Lawrence Vancraeyenest leggen de eed af op 7 januari.
Gewezen OCMW-voorzitter Brigitte Vermeulen-Goris wordt voorgedragen als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, ze wordt ook schepen en voorzitter van het Woonzorgnetwerk.

De N-VA-fractie in de gemeenteraad zal geleid worden door Albert Follens. De fractie bestaat verder uit volgende gemeenteraadsleden: Cynthia Govers, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre en René Janssens.

Als leden voor het Bijzonder comité voor de Sociale Dienst zullen behalve voorzitter Brigitte Vermeulen-Goris voor N-VA nog zetelene: Peter Van Lint, Cynhtia Govers, Axel Guldentops, René Janssens en Goedele Vandewalle. 

Burgemeester Koen Metsu zit momenteel de Politieraad voor. Voor N-VA worden Julien Delarbre, Albert Follens, Cedric Guisson en Ellens Stevens voorgedragen als leden. 

Het verkiezingsresultaat van 51,4 % van de stemmen en 18 zetels op 27 legt ook een bijzonder grote verantwoordelijkheid op de schouders van onze verkozenen en van onze partij, waar wij ons allen terdege van bewust zijn. 

N-VA neemt nu ook een aantal belangrijke nieuwe verantwoordelijkheden op. Onze uittredende schepenen krijgen ook nieuwe bevoegdheden en onze jonge nieuwe schepenen moeten zich inwerken.
Het nieuwe bestuur zal in een informatie- en studieronde voldoende tijd nemen om een realistisch en realiseerbaar beleidsprogramma en meerjarenplan uit te werken samen met de diensten.

Samen met onze verkozenen, leden en militanten zetten we er onze schouders onder om de gemeente goed te besturen in het belang van alle burgers en van de Edegemse gemeenschap!

N-VA Edegem feliciteert de nieuwe ploeg en wenst ze alle succes in deze opdracht.
Trots bij Gemeente Edegem

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is